Άρθρα

σήμανση - πινακίδα φαρμακείου

Σήμανση φαρμακείου - Γιατί είναι σημαντική

Μια από τις πιο κλασικές χρήσεις LED τεχνολογίας την οποία συναντούμε κάθε ημέρα, είναι στους σταυρούς που χρησιμοποιούν τα φαρμακεία. Σίγουρα σας έχει τύχει να αναζητάτε ένα ανοιχτό φαρμακείο και να ψάχνετε τον χαρακτηριστικό πράσινο σταυρό, για να καταλάβετε ότι εκεί κοντά υπάρχει κάποιο φαρμακείο που μπορεί να σας εξυπηρετήσει.