Πώς να συντηρήσετε μια LED οθόνη

Πώς να συντηρήσετε μια LED οθόνη καθημερινά

Η σωστή λειτουργία μιας Led οθόνης δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα κατασκευής, αλλά και από τον καθημερινό τρόπο συντήρησης. Η πολύωρη λειτουργία, η όχι και τόσο σωστή χρήση αλλά και άλλοι παράγοντες μπορεί αν μειώσουν τη διάρκεια ζωής αλλά και την απόδοσή μιας οθόνης (ή κατ’ επέκταση ενός led wall). Είναι επομένως σημαντικό να μπορούμε να ακολουθούμε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες για να εξασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα.